Điều làm ta hoảng sợ

“Điều làm ta hoảng sợ không là sự tàn nhẫn của kẻ ác mà là sự cam chịu của người thiện.” – M.K. Gandhi

Advertisements