BÊN THẮNG CUỘC tập Hai – chương 21

21Định hướng xã hội chủ nghĩa

Ý thức hệ được sử dụng như một quyền lực chính trị đã cản trở những cải cách kinh tế theo hướng kinh tế thị trường. Tiến trình tư nhân hóa khu vực kinh tế quốc doanh gặp khó khăn và định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục ảnh hưởng đến tương lai dân tộc (Quốc doanh chủ đạo/ Thị trường và lập trường/ Phan Văn Khải/ “Sân chơi” không bình đẳng)      

Cho dù vẫn là quốc gia một đảng, kể từ khi chấp nhận kinh tế nhiều thành phần, vềbản chất, Việt Nam không còn là quốc gia cộng sản. Thế nhưng, định hướng xã hộichủ nghĩa vẫn như một “nơi trú ẩn” của đảng cầm quyền và ý thức hệ vẫn ảnhhưởng sâu sắc đến tiến trình ban hành chính sách. Thật khó để khẳng định, chủnghĩa xã hội có thực sự là niềm tin của một số nhà lãnh đạo Đảng lúc bấy giờ nhưng nó đã trở thànhquyền lực chính trị, ngăn chặn thành công những chính sách phát triển đất nước theo hướng kinh tếthị trường. Quan điểm lấy quốc doanh làm chủ đạo được thiết lập trong thập niên 1990 đã để lại dichứng lâu dài cho đất nước. Tiếp tục đọc

Advertisements