RU TÌNH MA TÚY

Bài 3

Ru em nằm khóc trong tù
Trải trên nền đá tóc như cỏ mềm
Giọt thầm lặng rớt trong đêm.
Chảy theo ngọn tóc, mặt em đầm đìa
Ru em, lạnh giữa trời khuya
Bàn tay xưa, đã chia lìa hôm nay
*
Bàn tay nào nhớ bàn tay?
Bàn tay nào đếm từng ngày đi qua?
Thời gian tàn cuộc tình ta
Anh không níu được, đời qua mất rồi
*
Ru em, ru suốt một đời
Khi anh nằm chết thì lời ru im
Không còn ai để ru em
Ngày kia em sẽ đi tìm người ru.

ĐÀO HIẾU

Advertisements