ĐẠO SĨ NÚI LAO – Bồ Tùng Linh

 TRUNG QUOCTrong huyện có chàng họ Vương, vào hàng thứ bảy, là con nhà cố gia, tuổi trẻ mộ đạo. 

Nghe nói núi Lao Sơn có nhiều tiên ở, liền quẩy tráp đi thăm. 

Trèo lên một ngọn núi thấy có đạo quán thật u nhã. 

Một vị đạo sĩ ngồi trên tấm bồ đoàn (chiếc chiếu đan bằng cỏ bồ, hình tròn, để người đi tu hành quỳ hoặc ngồi cho êm, mỗi khi hành lễ) tóc trắng rủ xuống tận cổ, nhưng dáng vẻ thư thái, tinh thần trông thật sắc sảo. 

Vương liền khấu đầu, bắt chuyện, thấy đạo lý rất huyền diệu, bèn xin thờ làm thấy. 

Tiếp tục đọc

Advertisements